Agrarisch onroerend goed

Productierechten, toeslagrechten, bestemmingsplannen, milieuvergunningen en fiscale voorschriften. De agrarische sector is door vele regels sterk aan verandering onderhevig. Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf heeft dan ook nogal wat voeten in de aarde. Grote financiële belangen spelen hierbij een rol en daarnaast is het ook vaak een emotionele gebeurtenis. Kortom, het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf vraagt om gedegen kennis van deze complexe materie. We hebben de benodigde kennis in huis. Ieder onroerend goed is uniek en elke aan- en verkoop krijgt daarom bij ons een eigen aanpak, met de aandacht die het verdient.

Naast bemiddeling bij aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed adviseren wij u ook bij:

  • Taxaties
  • Aan- en verkoop van productierechten
  • Advies bij verkoop aan de gemeente of projectontwikkelaar
  • Onteigeningszaken
  • Pachtzaken
  • Juridisch en fiscaal advies
  • Advies bij de Ruimte voor Ruimte regeling
Contact