Grondzaken

Frank van Lent heeft jarenlange ervaring op het gebied van grondzaken. De werkzaamheden hierin richten zich op de markt waar de grond wordt gekocht, geëxploiteerd, ontwikkeld en verkocht. Advisering gaat onder meer over verwerving van grond, grondexploitatie, kostenverhaal, voorkeursrecht, onteigening en grondprijsbeleid.

Wij kunnen u als particulier, bedrijf, overheid en semi-overheid adviseren en bijstaan bij de volgende zaken:

  • Grondverwerving
  • Onteigening
  • Wet voorkeursrecht gemeenten
  • Planschade en planschaderisicoanalyse
  • Nadeelcompensatie
  • Huur- en pachtzaken
  • Taxaties
  • Vestiging zakelijke rechten
  • Bestemmingsplan
  • Erfpachtzaken
Contact