Onteigeningsadvies

Frank van Lent isal meer dan 20 jaar werkzaam in het vakgebied van onteigeningen. Met mensen uit verschillende invalshoeken in dit werkveld heeft hij een studieclub (advocaten, planschadejuristen, onteigeningsadviseurs) waarbinnen de laatste ontwikkelingen besproken worden.

Als rechtbankdeskundige is Frank al meerdere malen ingeschakeld door rechtbanken om deze van advies te voorzien in onroerende zaak dossiers.

Indien u als eigenaar te maken krijgt met deze nieuwe ontwikkelingen en een dreigende onteigening is het zaak in een zo vroeg mogelijk stadium een onteigeningsdeskundige in de hand te nemen. Na een uitgebreide kennismaking en inventarisatie van uw persoonlijke situatie wordt beoordeeld of het zinvol is de nodige bestuursrechtelijke procedures te doorlopen teneinde de nieuwe ontwikkeling te kunnen stoppen. Tegelijkertijd wordt in het minnelijke traject scherp onderhandeld met de overheid om te beoordelen of een minnelijke uitkomst mogelijk is. Wij streven naar een zo hoog mogelijke schadeloosstelling, maar tegelijkertijd observeren wij ook uw persoonlijke situatie en wordt er continu gekeken naar de mogelijkheden van aankoop van een nieuw bedrijf of nieuwe woning. Mochten onderhandelingen niet leiden tot overeenstemming en de overheid besluit tot onteigening, dan kunnen wij voor u verweer voeren in de administratie onteigeningsprocedure en als deskundige optreden in de gerechtelijke onteigeningsprocedure. In een (minnelijke) onteigeningszaak kan het jaren duren voordat er duidelijkheid is. Een periode waarin bijstand van een ter zake kundige onteigeningsdeskundige onmisbaar is, een deskundige waar u een band mee opbouwt en waarop u volledig kunt vertrouwen.

Contact