Rentmeester NVR

Frank van Lent is al tientallen jaren Rentmeester NVR. Hij is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters.

Rentmeesters NVR zijn de vastgoedspecialisten in het landelijk gebied, het overgangsgebied naar de stad en de stadsrand.

Bij alle vraagstukken over onroerend goed, zoals functieverandering, taxaties, onteigening of planschades, is de hulp van een gespecialiseerde vastgoeddeskundige onontbeerlijk. Rentmeesters NVR zijn gebiedsregisseurs met visie.

Tot de vaardigheden van een rentmeester behoren onderhandelen, organiseren en coördineren. 

De werkzaamheden zijn gericht op de lange termijn en op continuïteit.

 

Het beroep rentmeester bestaat al eeuwen. In vroeger tijden was de rentmeester in dienst van een grootgrondbezitter. Hij richtte zich met name op beheer. Daartoe behoorden het innen van de pacht, de verkoop van hout, de opbrengst van de jacht en de aan- en verkoop van onroerende zaken. Maar tijden veranderen en de rentmeester beweegt mee.

De persoon die vroeger veelal door het veld liep, rekent nu ook de vergadertafel tot zijn werkterrein. Tot de vaardigheden van een rentmeester behoren onderhandelen, organiseren en coördineren. 

Rentmeesters NVR zijn werkzaam voor particulieren en voor de overheid, zoals het Rijk en de provincies, gemeenten en waterschappen. Maar ook voor natuurorganisaties, denk hierbij aan Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten.

Anderen hebben een eenmanszaak of zijn in dienst van adviesbureaus, vermogensbeheerders of de grotere rentmeesterskantoren. In overlegsituaties zitten rentmeesters aan beide zijden van de tafel.

 

Tot de werkzaamheden behoren onder andere:

  • Beheer van grond en/of gebouwen
  • Taxatie
  • Advisering bij aan- en verkoop
  • (Erf)pacht
  • Planschade
  • Onteigening
  • Juridische advisering

 

Rentmeesters worden lid van de vereniging vanwege de toegevoegde waarde die de letters NVR biedt. Rentmeesters NVR mogen het logo afbeelden op hun huisdrukwerk, folders, brochures en website. Dat logo is voor (potentiële) opdrachtgevers een waarborg voor kwaliteit en integriteit. De NVR kent een systeem van Permanente Educatie. Rentmeesters NVR hebben de verplichting om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. 

Het vakgebied van de rentmeester is breed en complex. De vereiste specifieke kennis is niet langer te bundelen in één enkel persoon. De Rentmeester NVR kan die kennis inwinnen bij gespecialiseerde collega’s uit zijn netwerk bij de vereniging. Kringbijeenkomsten en andere NVR bijeenkomsten zijn gelegenheden bij uitstek om kennis te vergaren, kennis uit te wisselen en te netwerken.

Om de kwaliteit en integriteit van Rentmeesters NVR te waarborgen, hanteert de NVR een streng toelatingsbeleid. Eenmaal lid van de vereniging moeten Rentmeesters NVR zich houden aan de Gedragscode en aan de regels voor Permanente Educatie. Door de Gedragscode en het toezicht van de Stichting Rentmeesterskamer zijn de belangen van de opdrachtgever gewaarborgd.

Daarnaast heeft de NVR, ter professionalisering van integer handelen, voor haar leden de Module Morele Oordeelsvorming ontwikkeld.

Neem contact op