Planschade

Wij hebben heel veel ervaring wanneer het gaat om planschade. We maken niet alleen veel planschade-risico-analyses maar helpen u ook met uw planschadeverzoek of second opinion.

Wij brengen voor u in kaart hoeveel planschade te verwachten is voor uw project/bouwplan. Ook kunnen wij u helpen met een aanvullende reactie op een gedaan planschadeverzoek. Uw belangen worden deskundig en maximaal behandeld.

Mocht in uw omgeving een bouwplan verrijzen waardoor voor u planschade kan ontstaan vraag ons dan om advies. Wij kunnen hierop voor u een planschadeclaim indienen.

Ook kunnen wij u adviseren omtrent een overeenkomst die u sluit met de gemeente voordat de beoogde schadeveroorzakende plannen in ontwikkeling gaan.

Frank van Lent is ingeschreven als planschadedeskundige in het NROP, het Nederlands Register van Onteigeningsdeskundigen en Planschadeadviseurs. In dit register zijn enkel deskundigen ingeschreven die praktische deskundigheid en ervaring bezitten op het gebied van onteigeningen, planschade/nadeelcompensatie en aanverwante rechtsgebieden. In dit compleet onafhankelijke en exclusieve register zijn alleen de echte experts op onteigeningsgebied ingeschreven waaronder enkele rentmeesters, advocaten, onteigeningsspecialisten van de provincie en Rijkswaterstaat en planschadejuristen ingeschreven. Om in dit register ingeschreven te kunnen staan is een gedegen HBO opleiding binnen het vakgebied noodzakelijk alsmede tientallen jaren ervaring. Frank is al meer dan 20 jaar werkzaam in dit vakgebied en heeft hiermee genoeg aantoonbare ervaring om in dit NROP register opgenomen te zijn.

Als rechtbankdeskundige is Frank al meerdere malen ingeschakeld door rechtbanken om deze van advies te voorzien in onroerende zaak dossiers.

 

Contact