Taxaties

Alle voorkomende taxaties:

 • Taxaties van woningen
 • Taxaties van bedrijfsmatig onroerend goed
 • Taxaties van agrarisch onroerend goed
 • Taxaties voor alle banken
 • Gevalideerde taxaties NWWI en NHG
 • Onteigeningstaxaties
 • Planschadetaxaties
 • Fiscale taxaties
 • Erfpachttaxaties
 • Notariële taxaties
 • Inbrengwaarde taxaties exploitatieplannen
 • Artikel 275 WvK taxaties (herbouwwaarde)
 • Taxaties ten behoeve aangifte successierechten
Contact